streda 23. júna 2010

Volili ste KDH ? Na čo ?

Už pred voľbami bolo jasné, že záujmom KDH nebude brániť záujmy kresťanov na Slovensku. Dnes je už úplne zbytočné zaoberať sa skutočnou, či domnelou ponukou SMERu-SD na zákaz potratov, ktorú vraj tesne po voľbách ponúkla táto strana KDH. Ak to bolo na niečo dobré, tak na len to aby sme poznali, že pre KDH to nie je prakticky žiadna priorita. Nehovoriac o pseudopravici prezentovanej napríklad hysterickým záchvatom šéfredaktora liberálneho časopisu .týždeň, ktorý sa išiel zadusiť hnevom, že by pre záchranu života nenarodených detí (čo by mala byť najvyššia priorita kresťanskej strany) KDH odišlo z chystaného gnostického raja "pravicovej koalície", ktorý tento modloslužobnícky časopis so svojimi nohsledmi vyznáva vo svojom demokratickom manicheizme ako jedinú možnú (etickú, sic!) alternatívu.

Nie je potrebné sa tým zaoberať. Veď Ján Figeľ nám všetkým dal lekciu o svojej bezhodnotovosti už mnohokrát: kauza Buttiglione, pôsobenie v európskej komisii, jeho reakcia na pochod sodomitov, že ide o ľudské právo, etc. Rovnako tak bol neochvejný vo svojej nezmiernej túžbe po vládnutí s protikresťanskou stranou SaS, ktorá vystúpila do parlamentu priamo na vlne antikatolíckej hystérie a protihodnotového programu. Niet sa teda čo čudovať, že v základných programových tézach nie je ani zmienka o hájení kresťanských záujmov. Ide čisto o pragmatické body prezentujúce modernú bezhodnotovú politiku pragmatizmu (akokoľvek viaceré body sú samozrejme z hľadiska správy verejných záležitostí potrebné).

Jedno je však zrejmé. K takémuto programu nepotrebujete stranu, ktorá o sebe tvrdí, že je stranou kresťanskou. Tobôž potom nie KDH, jedine, že by ste za každú cenu potrebovali týchto ľudí v politických funkciách. Inak je zrejmé, že nie je najmenší dôvod ich voliť.

streda 16. júna 2010

"Superman" Sulík - SaS

Superman patrí medzi najznámejšie komiksové postavičky. Správny "chlapík" zo zaniknutej planéty Krypton bojujúci proti zlu a zachraňujúci svet. Tak trochu gnostická emanácia sublimujúca čiastočne z amerického sna. A napriek tomu v zásade pozitívna a prezentujúca staré dobré meštiacke cnosti: vernosť jednej žene (k pôvabnej Lois Lane), pracovitosť, skromnosť, obetavosť, etc.

Predvolebný manažment politickej strany (podnikateľskej skupiny?) S(a)S navliekol do jeho hrdinského odevu svojho predsedu Richarda Sulíka (pragmatika spolupracujúceho v minulosti s Miklošom, či Počiatkom). Od hrdinského komiksu sme sa tak ocitli priamo v politickej karikatúre. Sulík je totiž skutočne tou najlepšou paródiou na komiksového hrdinu. Z bilboardov, ktoré budú postupne blednúť ako predvolebné sľuby politických strán sa na nás pozerá úplný protiklad cností, ktoré prezentuje Kryptoňan s veľkým S na prsiach. A to nielen od fyzického zjavu (vypelichaný Sulík pôsobí celým svojim zjavom ako nepodarený grafický omyl z ultrarovnostárskej kresličskej dielne), ale najmä skrze porovnanie morálny profil, ktorý sa pred nami zobrazuje. Stelesnenie cnosti nahradil predstaviteľ zvrhlosti a meštiackej bezhodnotovej reality.

Žiaden Superman, iba Sulík. Len večný návrat toho istého - "Superman" Sulík je len opakovaním kresleného ejakulátu z predchádzajúceho bilboardu pred ktorým sa každý slušný človek odvráti.

nedeľa 13. júna 2010

Blíži sa najliberálnejšia vláda

Pius VI. vyjadril hlbokú pravdu keď o demokracii a masách ľudu, ktoré sú jej základňou prehlásil, že len máločo hodnotí v zhode s pravdou. Výsledky demokratického hlasovania v moderných podmienkach tak nikdy neprinesú nič dobré, tak hovorí prax.

Po práve skončených voľbách je najpravdepodobnejším výsledkom pseudopravicová vláda (v demokracii nič také ako pravica neexistuje) najrôznejších politických záujmov držaná len túžbou po moci. Obzvlášť zaujímavé je akým spôsobom je "nadržané" KDH na vládnutie s liberálmi so strany SaS, ktorí chystajú legalizovať zväzky sodomitov a mäkké drogy. Choré. V každom prípade za takejto konštelácie sa rovno možno rozlúčiť s akýmkoľvek hájením kresťanských záujmov.

Že budú vraždené nenarodené deti bolo zrejmé dávno predtým. Rovnako ako skutočnosť, že nás nečaká raj ako si myslia rôzni zástancovia novovznikajúcej koalície zapálený neskutočným gniostickým zápalom, ktorých "boj" proti boľševikovi Ficovi bol nekresťansky manicheistický. V pravde nás však čaká len ďalší očistec reálnej protikresťanskej politiky a ďalšia demoralizácia verejného priestoru. Ako hovorí Písmo: Keď vládnu bezbožní z ľudí sú trosky.

utorok 8. júna 2010

Omyly biskupského listu

Biskupský list k voľbám do parlamentu bol obrovským sklamaním. Nehovoriac o tom, že obsahoval niekoľko zásadných bludov, ktoré nemajú žiadnu oporu v cirkevnom učení a tradícii, ale práve naopak. Branislav Michalka to celkom jasnee popísal tu http://katolicka-kultura.sweb.cz/katolicismus_a_demokracie/katolicismus_a_demokracie.html

Je absolútne neprijateľné, aby nás predstavitelia cirkvi nútili zúčastňovať sa na politickom zriadení, ktoré samotné sa dopúšťa všetkých tých nehumánnych činov uvedených v samotnom pastierskom liste na čele s najhoršou genocídou - genocídou proti najnevinnejším, nenarodeným deťom. O to viac, že sa tak deje v čase, keď je celkom zrejmé, že žiadna, absolútne žiadna politická strana neháji záujmy kresťanov. Túto skutočnosť netreba nijak hlbšie argumentačne podporiť nakoľko Slovenskom dnes slobodne pochodujú sodomiti a prezentujú svoju zvrátenosť kým predseda "kresťanskej" strany, ktorá je "cestou bez smeru" hovorí o tom, že niečo takéto, čo zjavne v rozpore s prirodzeným zákonom je pre neho "právom". V takejto situácii sa v zmysle dialekticky vnútorne rozporného pastierske listu rozumne nedá konať nijak.

Nehovoriac o tom, že sa stále cítim viac viazaný prirodzeným zákonom než politickými predstavami slovenských biskupov, ktoré už o niekoľko rokov odveje vietor a na rozdiel od tradičného príkreho odsúdenia demokracie vyjadreného tými najväčšími svätcami, pápežmi a učiteľmi Cirkvi si ich nikto nebude pamätať.

Rovnako tak je bludná predstava, že ten kto sa nezúčastní smiešnej lotérie na základe ktorej sa budú opäť v parlamente odsúhlasovať zákony v príkrom rozpore s prirodzeným zákonom daným nám Bohom nemá právo túto politickú scénu kritizovať. Práve naopak toto právo, ba čo viac povinnosť nám dáva samotný Boh, keď nám káže i vo verejnom živote brániť svoj zákon. Naopak nikde v Písme nám neukladá brániť demokraciu, tobôž jej odmietanie jeho zvrchovanej moci nad právom.

My ostávame na pozícii odmietania tyranie demokracie ako jednej z horších foriem vlády, kde ľud zmietaný vášňami volí gnostickú politickú reprezentáciu ponúkajúcu mu len nekresťanský utilitaristický pohľad. A sme v tej najlepšej spoločnosti katolíckych obrancov monarchie, rozprestierajúcej sa storočiami, ktorí videli ideálneho panovníka v mužovi žijúcom podľa Božích prikázaní (ako bol napr. kráľ Dávid).