utorok 8. júna 2010

Omyly biskupského listu

Biskupský list k voľbám do parlamentu bol obrovským sklamaním. Nehovoriac o tom, že obsahoval niekoľko zásadných bludov, ktoré nemajú žiadnu oporu v cirkevnom učení a tradícii, ale práve naopak. Branislav Michalka to celkom jasnee popísal tu http://katolicka-kultura.sweb.cz/katolicismus_a_demokracie/katolicismus_a_demokracie.html

Je absolútne neprijateľné, aby nás predstavitelia cirkvi nútili zúčastňovať sa na politickom zriadení, ktoré samotné sa dopúšťa všetkých tých nehumánnych činov uvedených v samotnom pastierskom liste na čele s najhoršou genocídou - genocídou proti najnevinnejším, nenarodeným deťom. O to viac, že sa tak deje v čase, keď je celkom zrejmé, že žiadna, absolútne žiadna politická strana neháji záujmy kresťanov. Túto skutočnosť netreba nijak hlbšie argumentačne podporiť nakoľko Slovenskom dnes slobodne pochodujú sodomiti a prezentujú svoju zvrátenosť kým predseda "kresťanskej" strany, ktorá je "cestou bez smeru" hovorí o tom, že niečo takéto, čo zjavne v rozpore s prirodzeným zákonom je pre neho "právom". V takejto situácii sa v zmysle dialekticky vnútorne rozporného pastierske listu rozumne nedá konať nijak.

Nehovoriac o tom, že sa stále cítim viac viazaný prirodzeným zákonom než politickými predstavami slovenských biskupov, ktoré už o niekoľko rokov odveje vietor a na rozdiel od tradičného príkreho odsúdenia demokracie vyjadreného tými najväčšími svätcami, pápežmi a učiteľmi Cirkvi si ich nikto nebude pamätať.

Rovnako tak je bludná predstava, že ten kto sa nezúčastní smiešnej lotérie na základe ktorej sa budú opäť v parlamente odsúhlasovať zákony v príkrom rozpore s prirodzeným zákonom daným nám Bohom nemá právo túto politickú scénu kritizovať. Práve naopak toto právo, ba čo viac povinnosť nám dáva samotný Boh, keď nám káže i vo verejnom živote brániť svoj zákon. Naopak nikde v Písme nám neukladá brániť demokraciu, tobôž jej odmietanie jeho zvrchovanej moci nad právom.

My ostávame na pozícii odmietania tyranie demokracie ako jednej z horších foriem vlády, kde ľud zmietaný vášňami volí gnostickú politickú reprezentáciu ponúkajúcu mu len nekresťanský utilitaristický pohľad. A sme v tej najlepšej spoločnosti katolíckych obrancov monarchie, rozprestierajúcej sa storočiami, ktorí videli ideálneho panovníka v mužovi žijúcom podľa Božích prikázaní (ako bol napr. kráľ Dávid).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára