pondelok 29. novembra 2010

Nové články na Dielni Sv. Jozefa


V čase kedy je dobrého čítania ako šafranu dovolím si upriamiť Vašu pozornosť na niekoľko výborných článkov, ktoré sa objavili v Dielni Sv. Jozefa. Predovšetkým je tu niekoľko článkov o konverzii Ernsta Jüngera, ktoré boli preložené z nemčiny a ktoré nám približujú nielen túto významnú osobnosť, aké sa dnes už nerodia, ale zároveň sú zamerané predovšetkým na jeho vzťah ku katolicizmu.


Jozef Duháček sa zas v článku Umenie a krása v hlbšom zamyslení venuje otázke umenia v ľudskom živote v kontexte biblických odkazov a platónskeho učenia o ideách. Článok je napísaný v tradícii (cirkevní Otcovia, svätí, Tolkien, etc.) kresťanského pohľadu na umenie a krásu, pričom ide pod povrchné pozitivistické poznávanie "matérie krásna" a jeho tvorby a odhaľuje význam umenia a poznávania krásy pre človeka a jeho život.

V článku Oremus et pro perfidis Judaeis prebratom z tomistického blogu Ite ad Thomam sa z klasických a tradičných pozícií odmieta škodlivé tvrdenie - založené na zlom modernom ekumenizme -, že modlitba z tridentskej sv. omše za obrátenie Židov je nesprávna. Autor veľmi pozorne a podrobne rozoberá logiku tohto tvrdenia a vyvodzuje dôvody oprávnenosti a správnosti tejto modlitby.


Posledným článkom na ktorý tu chcem odkázať je potom stručné pojednanie o jednom z veľkých francúzskych konzervatívcov - vikomtovi Louisovi de Bonald pochádzajúcom z pera Davida J. Levyho.

Predstavili sme Vám na tomto mieste štyri veľmi kvalitné články, ktoré sa nepochybne oplatí prečítať a dúfame, že si ich dostatočne vychutnáte.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára