pondelok 6. decembra 2010

De Maistre o ústavách a revolúciách

Na dielni Sv. Jozefa boli nedávno uverejnené dva články od savojského grófa De Maistre, klasika kontrarevolučného odporu. V Eseji o tvorivom princípe politických ústav De Maistre pokračuje v kritike politických ústav, ktorú načrtol tiež vo svojich úvahách o francúzskej revolúcii. Pri písaných ústavách - ako hovorí De Maistre toto neplatí len pri Desatore! - vždy viac z toho podstatného chýba ako je prítomného.

V konečnom dôsledku je i pri tvorbe zákonov ako kreatívnej činnosti (teda činnosti imitatio ak má byť správna) dôležité predovšetkým to v akom vzťahu je táto činnosť k činnosti Stvoriteľa. Konanie, ktoré sa odchyľuje smeruje len k negatívnym dôsledkom a k ničeniu. Bez neho všetky inštitúcie majú v sebe zakotvený svoj vlastný rozklad.

Keď sa potom následne obracia k Francúzsku len logicky konštatuje, že pre zločiny, ktoré ako štát toto spôsobilo, bude sa môcť opäť vrátiť ku svojmu postaveniu najkresťanskejšieho štátu len skrze more utrpenia. I samotný zločin kráľovraždy pritom samotný potrebuje zadosťučinenie.

V úryvku O revolúciách potom pokračuje v rozjímaní nad Francúzskom. Tu úvahu začína zamyslením sa nad vzťahom ľudskej slobody a Božej vôle. Na tieto nadväzuje potom zamyslením sa nad všeobecným poriadkom, ktorý k tomuto vzťahu bezpochyby patrí. Revolúciu pritom vníma ako útok na tento poriadok vecí. Pritom práve vtedy keď je táto najbesnejšia, práve vtedy je poriadok a jeho potreba najzrejmejšia. A nakoniec je to revolučný prúd čo pretrvá, je to ono besnenie, čo požiera vlastných tvorcov, onen výron gnosticizmu, nenaplnenej snahy po dosiahnutí utópie. Výsledok je jasný, výsledok je viditeľný - aj dnes: "Ak sa použijú tie najhnusnejšie nástroje, trest príde, aby priniesol ozdravenie."

Čítajte dielňu, stojí to za to!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára