piatok 25. februára 2011

De Maistre o obete kráľa


"Jeden z najväčších zločinov akých sa dá dopustiť je útok na zvrchovanosť. pretože žiadny iný zločin so sebou nenesie horšie následky. Ak sa táto zvrchovanosť nachádza v niečej hlave a táto hlava padne za obeť útoku, zločin je o to väčší . A ak sa tento panovník nezaslúžil o takýto osud žiadnym zločinom a ak postavili proti nemu dokonca jeho cnosti, potom pre tento zločine nenachádzame žiadne meno. Podľa týchto znakov poznávame Ľudovíta XVI. Avšak to čo je dôležité si uvedomiť, je že nikdy žiaden zločin nemal dovtedy toľko spoluvinníkov....

Každá kvapka krvi Ludovíta XVI. bude stáť Francúzsko prúdy krvi. Možno, že 4 000 000 Francúzov zaplatia svojou hlavou za zločin celého národa, ktorý bol vzburou proti náboženstvu, proti spoločnosti a bol korunovaný kráľovraždou... Veľké zločiny si bohužiaľ žiadajú veľké tresty...

Ľudská krv neprestane vo svete nikdy tryskať, .... ľudský rod môžeme označiť za strom, ktorý akási neviditeľná ruka neustále osekáva a ktorému je táto činnosť často prospešná... Strašná očista... je to všeobecná pravda stará ako svet sám o mukách nevinných, ktorá sa obracia v prospech vinníkov. Preto je možné, že v srdci Ľudovíta XVI., či blahoslavenej Alžbety prejavilo sa také hnutie a také prijatie, ktoré je schopné Francúzsko zachrániť."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára