piatok 15. júla 2011

Diabolská podstata

Dovoľte mi zopakovať, že francúzska revolúcia, nie je ako niečo, čo sme mohli pozorovať vo svete, ktorý sa už pominul. Jej podstata je diabolská a nikdy celkom nevyhasne, iba ak úplne opačným princípom a Francúzi nikdy nezískajú svoju krajinu, ak túto pravdu neuznajú.

Najväčšia známka rešpektu a hlbokej úcty, ktorú možno francúzskej aristokracii preukázať je pripomínať jej, že francúzska revolúcia - ktorú splatila svojou vlastnou krvou - bola jej vlastným dielom. Kým aristokracia stojí okolo trónu, ten je neotrasiteľný, hoci sa môže stať, že je obsadený slabochom, či hlupákom. Ale ak baróni odpadnú, niet pre trón viac istoty, hoci by na ňom sedel Karol Veľký alebo Sv. Ľudovít. A toto sa stalo vo Francúzsku. Monštruóznym spojenectvom a kolaboráciou s diabolskou ideou v 18. storočí zničila aristokracia všetko.

Protináboženské besnenie posledného storočia proti kresťanskej pravde a inštitúciam bolo primárne zamerané proti svätému stolcu. Sprisahanci si boli vedomí - a na nešťastie oveľa lepšie než väčšina správne zmýšľajúcich ľudí - že kresťanstvo stojí na na zvrchovanosti rímskeho biskupa. Proti tomuto základu smerovali celé svoje úsilie. Bez najvyššieho veľkňaza je celá stavba kresťanstva podkopaná a na to aby sa zrútila stačí len podporiť rozvoj istých okolností.

Ale fakty nemlčia. Sú snáď protestanti známi tým, že by sa zaoberali písaním kníh proti nestoriánom, Grékom a Sýrčanom, ktorí vyznávajú dogmy, ktorými protestanti opovrhujú? Nie nerobia to. Naopak, vždy ochraňovali tieto cirkvi, lichotili im a prejavovali ochotu sa zjednotiť s nimi, ako spojencami proti svätému stolcu. Neverec sa milo usmieva na každého rozkolníka a využíva ho, súc si istý, že všetci, viac či menej, tým či oným spôsobom prispievajú k jeho veľdielu, deštrukcii kresťanstva.

Joseph de Maistre
Du Pape

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára