utorok 6. decembra 2011

Bp. Williamson (FSSPX): Prokletí liberálové


Komentář Eleison CCXXIX. (3. prosince 2011): Prokletí liberálové
český preklad uverejnilo fórum TRADITIO na http://crux.lightbb.com/t1191-komentao-eleison-229

Liberalismus je strašlivá choroba, která přivádí do věčného pekla milióny duší. "Osvobozuje" myšlení od objektivní pravdy a srdce (vůli a city) od objektivního dobra. Subjekt svrchovaně panuje. Je to člověk na místě Boha, přičemž člověk Bohu dává jen tolik důležitosti, kolik si člověk rozhodne mu dát, a to obvykle není moc. Všemohoucí Bůh je tak říkajíc na vodítku, jako poslušné šťeňátko! Ve skutečnosti je "Bůh" liberálů výsměchem pravému Bohu. Ale "Bůh se nenechá vysmívat" (Gal VI, 7). Liberálové jsou potrestáni v tomto životě tím, že se stanou falešnými křižáky, pravými tyrany a zženštilými muži.

Klasický příklad falšeného křižáka poskytují podle arcibiskupa Lefebvra revoluční kněží v latinské Americe. Říkával, že ztráta víry pod vlivem modernizujícího hnutí v Církvi vytvořilo ty nejhorší revolucionáře, protože falešné křížové výpravě komunismu dali všechnu sílu pravé křížové výpravě za spásu duší, pro kterou byli vycvičeni, ale ve kterou už nevěřili.

Protože skutečná křížová výrpava je pro Boha, pro Ježíše Krista, pro věčnou spásu, nevěří-li se v ní, zbývá tudíž po ní rozsáhlá mezera v lidských životech, kterou se snaží zaplnit bojem za cokoliv a za všechno: za zákaz tabáku (ale svobodu pro marihuanu a heroin); za zákaz trestu smrti (ale za svobodu popravovat schopné pravičáky); za zákaz tyranie (ale za svobodu vbombardovat nějaké zemi "demokracii"); za nedotknutelnost člověka (ale za svobodu potratit lidské dítě v děloze) -- seznam by mohl porkačovat dál a dál. Zdůrazněné rozpory se perfektně shodují s křížovou výpravou liberálů za naprosto nový světový řád, který má nahradit křesťanský světový řád. Předstírají, že nebojují proti Kristu, ale ta přetvářka se vytratí.

Liberálové se tak logicky stávají pravými tyrany. Protože se "osvobodili" od jakéhokoliv Boha, Pravdy či Zákona nad sebou, zůstává jen autorita jejich vlastních mysli a vůle, kterou vnucují svým bližním, ať už je jakákoliv. Například Pavel VI., který ztratil všechen smysl pro Tradici, která by jeho autoritu omezovala, vnutil katolické Církvi Nový mešní řád, aby odpovídal Novému světovému řádu, bez ohledu na skutečnost, že jen dva roky předtím významný počet biskupů odmítl vpodstatě tentýž experimentální mešní ritus. Co se staral o názory někoho pod sebeou, pokud to nebyli liberálové jako on sám? Oni nevěděli, co je pro ně dobré. On ano.

A opět logicky se liberálové stávají zženštilými, protože nemohou jinak než brát všecno osobně. Ale jakákoliv zdravá opozice vůči jejich autoritářství se zakládá na té Pravdě a na tom Zákonu, kterými liberálové opovrhují. a jenž je nade všemi lidskými bytostmi. To je způsob, jakým arcibiskup Lefebvre se bránil liberalismu Pavla VI., ale Pavel VI. si mohl myslet jedině to, že arcibiskup chtěl jeho místo Papeže. Nebyl chopen pochopit, že existuje mnohem vyšší autorita než jeho vlastní, o niž se arcibiskup Lefebvre ve vší klidnosti opíral. Kdo by se strachoval, že Pán Bůh někdy selže?

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej nám, abychom si zasloužili dobré vůdce, kteří pochází jen od Tebe.

Bp. Richard Williamson, FSSPX

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára