piatok 6. apríla 2012

Kráľovražda

Ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi!

Ja som ťa vyviedol z egyptskej zeme a ty si pripravil kríž svojmu Spasiteľovi.

Ja som ťa štyridsať rokov viedol púšťou a kŕmil ťa mannou. Priviedol som ťa do dobrej a úrodnej krajiny, a ty si pripravil kríž svojmu Spasiteľovi.

Čo som ti mal ešte urobiť a neurobil som? Štepil som ťa ako najvzácnejšiu révu, a ty si sa mi stal tou najväčšou trpkosťou. Octom si tíšil môj smäd a kopijou si prerazil bok svojmu Spasiteľovi

Ja som pre teba bičoval Egypt a jeho prvorodených, a ty si zbičoval a vydal mňa.

Ja som ťa vyviedol z Egypta, faraóna som zahubil v červenom mori, a ty si ma vydal veľkňazom.

Ja som ti otvoril more, a ty si mi kopijou otvoril bok.

Ja som ťa viedol v oblačnom stĺpe, a ty si ma voviedol do Pilátovej súdnej siene.

Ja som ťa sýtil na pustatine mannou, a ty si ma bil o tvári a bičoval.

Ja som ta napájal občerstvujúcou vodou zo skaly, a ty si mi dal piť žlč s octom.

Ja som pre teba bil kanánských kráľov, a ty si ma bil trstenicou po hlave.

Ja som ti dal kráľovskú berlu, a ty si mi dal na hlavu tŕňovú korunu.

Ja som ťa pozdvihol veľkou mocou, a ty si ma vyzdvihol na drevo kríža.

Ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi!Improperia - Misál latinsko-slovenský SSV 1952

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára