nedeľa 20. mája 2012

POCHOD ZA TRADIČNÚ RODINU A PROTI HOMO-IDEOLÓGII

Dňa 26. mája 2012 sa uskutoční v Bratislave Pochod za tradičnú rodinu a proti homosexuálnym partnerstvám. Pochod sa začne na Námestí SNP o 15:00 hodine. Pochod organizuje Združenie na ochranu rodiny a Občania za kresťanské hodnoty a tradície.
Aby nedošlo k omylu: nezamieňať s Pochodom za voľnú nedeľu, ktorý je ohlasovaný v kostoloch na 13. mája 2012.