pondelok 7. mája 2012

Úpadok nevedie nikam

Joseph de Maistre Considérations sur la France

Ako môže niekto veriť v trvanie slobody, ktorá sa vyrástla zo skazy? Lepšie povedané, ako môže niekto veriť, že sa taká sloboda môže zrodiť (pretože ešte stále nejestvuje) a že zvnútra tej najodpornejšej zvrhlosti môže povstať vláda, ktorá vyžaduje viac cností ako ktorákoľvek iná? Počúvať týchto takzvaných republikánov rozprávať o slobode a cnosti, je ako pozerať sa na vyžitú pobehlicu predstierajúcu, že je ostýchavá panna s rumencom na tvári. Francúzska revolúcia bezpochyby prešla mnohými a odlišnými fázami, ale jej všeobecný charakter sa nikdy nezmenil a už pri svojom zrode ukázala, čo všetko musí ešte prísť. Bolo to nejaké nevysvetliteľné delírium, slepá zbrklosť a hanebné pohŕdanie všetkou ľudskou slušnosťou, nemorálnosť nového druhu, ktorá žartovala o svojich zločinoch, nehanebné prostituovanie myslenia a všetkých tých pojmov určených k vyjadreniu idey spravodlivosti a cnosti. Môže snáď povstať z tohoto krvavého bahna trváca vláda? Tvrdenie, že krvilačné a divoké barbarské národy sa napriek tomu scivilizovali nie je použiteľným argumentom, pretože hoci sa ignorantské barbarstvo mohlo stať liahňou mnohých politických systémov, barbarstvo uvedomelé, systematické zverstvo, vykalkulovaná perverzia a najmä bezbožnosť, nikdy nevytvorili nič. Sviežosť a rast vedú k zrelosti a dospelosti, skaza a úpadok nevedú nikam.

prevzaté z rorate-caeli.blogstpot.com

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára