nedeľa 23. decembra 2012

Požehnané sviatky


Tvoje všemohúce Slovo, ó Pane, přijde z Tvojho kráľovského trónu, aleluja.“ Vianočné sviatky sú Druhá Osoba Svätej Trojice zostupujúca až z Neba, odetá slabou ľudskou prirodzenosťou a narodená z ľudskej Matky, aby nás vykúpila z otroctvo diabla a znova otvorila brány nebies dušiam dobrej vôle pripraveným uveriť. " bp. Williamson 


Ďovoľujeme si Vám popriať požehnané sviatky narodenia nášho Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista naplnené jeho pokojom a zároveň Vám vyprosujeme veľa milostí do nového roka. 

Zároveň Vám na zamyslenie ponúkame vianočnú úvahu Sv. Alfonza Maria de Liguori, CSSr., ktorú nájdete na Dielni Sv .Jozefa http://www.dielnasj.blogspot.sk/2012/12/rozjimanie-o-bolesti-narodeneho-jezisa.html 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára