utorok 4. decembra 2012

Sekulárny štát

Sekulárny štát v skutočnosti nejestvuje. Je prirodzeným usporiadaním vecí, že svetská moc podlieha duchovnej moci. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Inak povedané, je nemožné, aby štátu nevládla nejaká doktrína. Keď to nie je idea pravdy, je to ideológia omylu. Prirodzené usporiadanie sveta si to vyžaduje. Potrebuje poslúchať ducha a vskutku ho vždy poslúcha. Ducha pravdy, alebo ducha šialenstva.

Kardinál Pie

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára