utorok 29. januára 2013

Blahoslavený Pius IX. o aristokracii


29. novembra 1872 predniesol blahoslavený pápež Pius IX. k rímskej nobilite a patriciátu nasledovné slová:

"Ježiš Kristus osobne miloval aristokraciu; ak sa nemýlim, hovoril som o tomto aj pri inej príležitosti. Tiež si pri narodení vybral byť členom aristokratického rodu, rodu Dávidovho; a jeho evanjelium nám ukazuje jeho rodokmeň až k Jozefovi a  Márii "z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus." (Mt 1, 16).

Aristokracia, šľachta je potom darom od Boha. Horlivo ju zachovávajte a vhodným spôsobom ju užívajte. Robíte tak už aj teraz v kresťanskej a charitatívnej práci, v ktorej sa oddávate významnej osvete  svojich blížnych a významnému prospechu svojej duše."

podľa  http://acatholiclife.blogspot.sk/2013/01/blessed-piux-ix-on-aristocracy.html

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára