piatok 21. júna 2013

Nejpodivuhodnější paradox dneška


Na demokracii, Nevěstku, která smilnila a stále smilní s králi, bankéři a obyvateli země a která opíjela a stále ještě opíjí smilným vínem kde koho, dopadají z Božího rozhodnutí spravedlivé tresty a umírá.  Tato královna, která se považovala za tu, jež nikdy neokusí pláče, je trestána tak, že její vazalové se ji už vůbec nekoří a nerespektují její zákonitosti, je trestána nemocí, bezdětností, ubývají ji poddaní a je rozkrádána zevnitř.
Je trestána nemocí duchovní i tělesnou, kdy její takzvané hodnoty jsou vyprázdněny a kdy její obyvatelé jsou i přes moderní technologie a léky stále více nemocnější a nemocnější. Je trestána bezdětností, protože její dítky, kteří by její království zvelebovali, prostě zmizeli někam do neznáma. Je trestána také tím, že ji ubývají i poddaní demografickým propadem obyvatel, kvůli dovoleným potratům, sexuální zvrácenosti a homosexualitě. Je trestána i tak, že ti, co se jejími principy dostanou na nějaký čas k moci, tak ji vždy o nějaký kus jejího majetku připraví, takže už z jejího bohatství mnoho nezbývá.

A tak, kdy ta Boží a církevní nepřítelkyně je těsně před smrtelnou křečí, se na světě děje jeden s největších paradoxů dějin. V době, kdy v jejím domě se zabydlel kdejaký nečistý duch a běs a kdy se za její jméno schovává všelijaký nečistý a opovržený pták mrchožrout, tak jejími nejvěrnějšími dětmi jsou, světe div se, katolíci, proti kterým ona vlastně na smrt bojuje. Jen považte, papež je demokrat jak poleno, biskupové jsou taktéž demokraté, kněží chodí věrně a pravidelně k volbám a obyčejní věřící modernisté i většina tradičních jakbysmet. Vlastně tito katolíci mají různá řešení nápravy problémů demokracie a neuvědomují si, že ony spravedlivé tresty, které dopadají na Nevěstku jsou z Božího rozhodnutí.

No uvažte sami! Není to největší a nejpodivuhodnější paradox, který může na světě vůbec být?

zdroj: www.mariapro.cz

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára