pondelok 11. novembra 2013

De Regno - Kapitola 6

Je menším zlom, keď sa monarchia zvráti v tyraniu, ako keď sa skorumpuje aristokracia.

sv. Tomáš Akvinský


[36] Ak treba voliť medzi dvoma vecami, pričom v oboch prípadoch hrozí nebezpečenstvo, je iste treba vybrať tú, z ktorej pochádza menšie zlo. Menšie zlo pochádza zo zvrátenej monarchie, teda tyranie, ako zo skorumpovanej aristokracie.

[37] Vláda skupiny mužov, polyarchia, čatejšie spôsobuje sváry. Tieto sváry rušia mier, ktorý je najvyšším spoločným dobrom. Tyran toto dobro neničí, tyran zasahuje do niektorých individuálnych záujmov jeho poddaných, pokiaľ samozrejme nejde o excesívnu tyraniu, v ktorej tyran besní proti celej spoločnosti. Preto treba pred polyarchiou uprednostniť monarchiu, hoci obe formy sa môžu stať nebezpečné.

[38] Tomu je treba viac sa vyhýbať, z čoho veľké nebezpečenstvo pochádza častejšie. Významné nebezpečenstvo pre veľký počet poddaných častejšie prináša polyarchia, než monarchia. Tam, kde je viac panovníkov, je väčšia šanca, že jeden z nich stratí zo zreteľa spoločné dobro, ako keď je panovník len jeden. Keď sa spomedzi niekoľkých vládcov jeden odvráti od úsilia o spoločné dobro, vzniká nebezpečenstvo vnútorného sporu v tejto skupine a keď nastane boj medzi náčelníkmi, rozkol zachváti aj ľud. Keď však vládne jeden, častejšie sa usiluje vládnuť v záujme spoločného dobra. Ak tak nerobí, nie vždy sa uchýli k totálnemu útlaku svojich poddaných. To by bola excesívna tyrania, tá najhoršia a najbezbožnejšia forma vlády, ako sme už ukázali skôr. A tak teda sa nebezpečenstvám, ktoré plodí polyarchia treba vyhýbať viac, ako tým, ktoré plodí monarchia.

[39] Naviac, polyarchia sa zvrháva v tyraniu nie zriedkavejšie, ba možno ešte častejšie ako monarchia. Keď je niekde viac panovníkov, vypukne v takejto vláde spor a často sa stáva, že moc jedného z nich preváži a on si uzurpuje vládu nad ostatnými. Dejiny to naozaj jasne dokazujú a sotva kedy bola polyarchia, ktorá sa nezvrhla v tyraniu. Najlepšie to ilustruje história Rímskej republiky. Dlhý čas jej vládli magistráti, ale vypukli medzi nimi animozity, spory a občianske vojny a Republika upadla do rúk najkrutejších tyranov. Ak niekto starostlivo uváži, čo sa stalo v minulosti a čo sa deje dnes, zistí, že viac mužov získalo tyranskú vládu v krajinách, kde pred tým panovali viacerí, ako v krajinách kde pred nim vládol len jeden.

[40] Najsilnejšia námietka, prečo monarchia, hoci je to najlepšia form vlády, je ľuďmi odmietaná je, že sa môže zvrhnúť v tyraniu. Tyrania sa však zvykne vynoriť nemenej často, ba možno aj častejšie, z polyarchie. Z toho teda plynie, že v každom prípade je výhodnejšie žiť pod vládou kráľa, ako pod vládou viacerých mužov.


pokračovanie: Kapitola 7. Aké opatrenia treba urobiť, aby sa kráľ nestal tyranom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára