nedeľa 24. novembra 2013

Kolaboranti

Voľby županov priniesli zaujímavý poznatok na ktorý netreba zabudnúť - poznatok, ktorý demaskuje liberálnych "pravičiarov" a predovšetkým jednotný mediálny front a národný front "štandartných" politických strán, pripravených kedykoľvek opätovne kolaborovať s komunistami (prípadne ich pohrobkami), alebo kýmkoľvek, koho tieto média nepokladajú za extrémistu - teda za kohokoľvek, kto oddane slúži modernej - t. j. gnostickej spoločnosti a jej sekulárnemu, až blasfemickému poriadku pohŕdania Bohom ako pôvodcom všetkej moci. Tak sa v súčasnosti stalo pri voľbách v Banskom Bystrickom kraji, kde jedným z kandidátov a nakoniec víťazom volieb bol Marián Kotleba vedúci nacionalistickú ľudovú stranu Naše Slovensko veľmi ostro vyhranenú voči rómskej menšine.

Kým u niektorých otvorených revolucionárov, ktorí sa nikdy netajili a nebudú tajiť k snahám zničiť normálnu, tradičnú spoločnosť nie je vôbec prekvapujúce na vyzývanie komunistického pohrobka Maňku, voľby v plnej paráde ukázali skutočnú tvár pseudokonzervatívcov, vydávajúcich sa za oddaných nepriateľov SMERU-SD, ktorí v tento čas vyšli s verejnou podporou tomu istému kandidátovi ako ich ľavicoví bratranci. Kto však pozná charakter médií ako Postoy (tomu treba priznať, že priniesol aspoň polemický článok a nie priamu podporu Maňku - pričom podporovateľ Maňku je zároveň priaznivec sodomitsko-oportunistickej NOVY), či protikatolíckeho .týždňa nemal by byť vôbec prekvapený. Ako sme písali v minulosti, všetko sú to revolucionári a kráčajú spolu ruka v ruke (človek nevidiaci do vnútra týchto kruhov by sa veľmi podivil nad kamátstvami vo vnútri týchto ideovo navzájom nepriateľsky sa tváriacich skupín).

Voľby tak ukázali dve závažné skutočnosti: štandardizovaní gnostickí revolucionári sú vždy pripravení navzájom sa podporiť, či podporiť revolučnejšiu alternatívu extrémizmu (Kotleba nepodporuje ani potraty, tobôž registrované partnerstvá a mal odvahu sa postaviť sodomskému prideu, kým v .týždni majú registrované partnerstvá širokú podporu). Liberálne média potom sú všetky financované tými sitými protikresťanskými peniazmi a tak ich jednota v podpore komunistických pohrobkov je aj dobre zaplatená.  Druhá vec potom je, že pokrytecké vládnuce vrstvy dávajú jasne najavo, že nadovšetko milujú demokraciu, ale len pokiaľ vládnu.

Môžete naďalej veriť v hraný súboj "pravicových" a ľavicových myšlienok, pravdou však je, že títo len čakajú na spoločnú kolaboráciu, najmä v prípade ak by mal prísť niekto, kto by narušil poriadok na ktorí títo revolucionári spoločne prisahajú a ktorému slúžia, pričom nezáleží, či to je inak neprijateľný Kotleba, alebo nejaký iný "extrémista" podľa ich ľavicovo revolučnej pseudodogmatiky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára