sobota 1. augusta 2015

Blasfemické hrôzy v pozadí modernej spoločnosti

Náčrt teórie kybergnózy 


Vráťme sa na chvíľu k Manifestu kyborga Donny Harraway aby sme obnažili pravdu o modernej spoločnosti, je to jeden z možných prístupov jej metaforického popisu. Popisu, ktorý však v sebe zahŕňa podstatu mnohých zásadných moderných javov ako prejavov kybergnózy. Harrawayovej manifest vystavaný na čírej ľavicovej nenávisti voči kresťanstvu (tu ide o skutočnú nenávisť naproti liberálnemu nálepkovaniu, ktoré vidí nenávisť v každom opačnom názore, zvlášť voči liberálnej modloslužbe sodomii a vraždeniu počatých detí v matkinom lone), vychádza z rúhačstva, feminizmu, socializmu a materializmu. Typických prvkov moderného vnútorne dialektického gnostického myslenia, ktorého základnou vnútornou opornou kostrou je manicheizmus (nijak nový vo svojich vonkajších prejavoch).

Malá poznámka na margo: liberalizmus – najpokryteckejšia ideológia akú dejiny poznajú je až neuveriteľne totalitárny (stačí sa pozrieť na tzv. „slobodné médiá“, ktoré píšu, vysielajú, zobrazujú neustále ten istý jeden pohľad s presnosťou akú im môžu hrubí komunisti len závidieť, nakoniec prúd totalitnej ideológie, ktorý sa vinie od správ, cez reklamy až po verejné toalety nikdy nekončí, samotný je „kyber“ a zahryznutý do vlastného chvosta) obzvlášť spojení s monštróznymi štruktúrami a technológiami dvoch dokonale odludštených hýbateľov: moderného štátu a korporácií, ktoré majú svoje prsty absolútne všade v rozmeroch aké žiadna spoločnosť nikdy nezažila.

„Stvorenie“ kyborga je potom zrejmým a logickým dôsledkom antikristovskej novopohanskej mysle gnostického manicheistického liberálneho aktivistu, ktorý nenávidí Boha, kresťanstvo, prirodzený zákon v človeku a snaží sa ich anihilovať prostredníctvom potierania samotnej skutočnosti (na tom sú založené všetky moderné filozofie adorované dnes aj modernistickými heresiarchami v cirkevných štruktúrach).  Miluje však modly a chŕli ich v nekonečnom prúde myšlienkových liahní a tovární.


Kyborg všetky ľudské štruktúry popiera a rozvracia, v rámci svojich manicheistických základov – obzvlášť materstvo, spoločenské zväzky – predovšetkým tradičnú rodinu ako ich základ, samotné ľudské telo, ktoré nivočí už v matkinom lone takým spôsobom, že je lotériou, kto má vôbec „právo sa narodiť“ (plne v logike dialektického pohľadu na „ľudské práva“, ktoré sú len kyberneticky nekonečne premennou „hodnotou“ a presadzovaním štátnej ideológie a nemajú nič s pôvodným prirodzenoprávnym bludom.)

Kyborgom charakterizovaným svojou premennosťou (kto videl popkultúrnu paradigmu v Terminátorovi 2, vie si ju veľmi dobre predstaviť) sú dnes manicheistické transgender sodomitské patvary človeka presadzované slaboduchými liberálnymi ideológmi a útočiacimi na samotné „mäso“ človeka ako čosi čo svojou skutočnosťou prekáža gnostickému útoku na Bohom stvorenu skutočnosť. Kybernetická zliatina nekonečnej premennosti LGBT blasfémie plodí stále nových „nadčlovekov“ rozkladu a chaosu ako ideálneho priestoru pre nivočenie skutočnosti v blasfemických snoch gnostického-romantizmu.

Všetko, čo presahuje človeka musí byť ponížené manicheistickým útokom, pošpinené, odludštené, beztvaré; hmota musí byť popretá a znesvätená. Minulosť odvrhnutá a nahradená blúznením. Stvorená skutočnosť musí byť zničená a pretvorená podľa vzorov manicheistických žrecov imanentizujúcich eschaton podľa vzorov satanských paradigiem vyslovených pri pokúšaní Krista na púšti. Všetko toto písala Harraway vo svojom manifeste a všetko toto je dnešnou realitou.

Človek musí byť zničený (gnosticky „pozdvihnutý“ v odľudštenú ideu kyborga), aby mohol slúžiť svojmu egoizmu, otročiť novým amorálnym elitám a predovšetkým kniežaťu tohto sveta, ktorý stojí v pozadí.  To on je manicheistickým božstvom, modlou blasfemikov a nepriateľom Stvoriteľa tohto sveta a tým, voči ktorému vedie vzburu až do skončenia sveta.